SKS Engineering SKS Engineering

Правила при ПОРЪЧКА на печатни платки

 • Името на фирмата, адрес за получаване, телефон, ел. поща, лице за контакт, данни за фактура.
 • Коректен файл на проектираната на CAD продукт печатната платка от който ние си генерираме необходимите файлове за производство
 • При готови GERBER файлове е необходим списък на блендите/при  формат GERBER-274X той се съдържа в самия файл/, а също така и дрил файл във формат EXCELLON, 2.4, leading zeroes.
 • Брой слоеве за платката: едностранна, двустранна, многослойна
 • Име на файл
 • Размер и брой платки или панели
 • С готови шаблони – да/не
 • Солдермаска – от двете страни, само на top, само на bottom, без
 • Цвят на солдермаската – зелен (стандартен), червен, син, черен, бял
 • Сервизен печат- от двете страни, само на top, само на bottom, без
 • Цвят на сервизния печат – бял (стандартен), жълт, черен,
 • Крайно покритие: оловен HAL (стандартно), безоловен HAL, OSP (пасивация), химично злато, без
 • Базов материал – стандартно FR-4, 1.5мм, 35 микрона. В зависимост от наличния материал са възможни различни комбинации от дебелина на базовия материал и дебелина на медното фолио
 • Допълнителни изисквания /фрезоване на панел, по контур, рицване, позлатяване на куплунг, карбоново покритие, електр. тест/.
 • Важно! Отвори след метализация  – отнася се за двустранни и многослойни платки – след метализация размерът на отворите се намалява с 0,1мм. По подразбиране размерът е преди метализация. Възможно е в процеса на работа обединяване на свредла.
 • Срок – 15р.д.(стандартен), 12,  10, 7, 5 и 3 р.д.
 • Минимален отвор – 0,3мм /0,012 инча/, максимален отвор – 6,3мм/0,248 инча/
 • Минимален ануларен ринг площадка-отвор – по 0,2мм /0,008инча/ от всяка страна
 • Минимална ширина на писта –  0,2мм/0,008инча/
 • Мин. разстояние площадка-писта – 0,2мм/0,008инча/